Home

Firma GEO-EKSPERT  Sp. z o.o. jest doświadczoną, dynamicznie rozwijającą się firmą, która stosuje szerokie spektrum metod i technologii specjalistycznego fundamentowania w budownictwie lądowym i wodnym w technicznej skali „micro”.

Naszym klientom oferujemy kompleksową usługę w rozwiązywaniu problemów geotechnicznych od projektu poprzez przygotowanie własnej realizacji tak, aby ostateczne rozwiązanie w optymalnym stopniu odpowiadało specyficznym warunkom fundamentowania w danej lokalizacji a zarazem było najefektywniejsze.

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu trudnych i nietypowych problemów geotechnicznych a naszą dewizą jest wykonanie prac (naprawa) o żywotności nie krótszej niż trwałość całego obiektu.

Projektujemy i wykonujemy:

  • mikropale,
  • zwiększenie nośności istniejących i realizowanych pali wielkośrednicowych,
  • wzmacnianie istniejących fundamentów,
  • stabilizacja obiektów kotwami gruntowymi,
  • odwodnienia drenażami wierconymi,
  • uszczelnienia i przesłony w gruncie,
  • obudowy wykopów w obecności wody gruntowej,
  • naprawy i wzmocnienia istniejących konstrukcji żelbetowych (m.in. poprzez iniekcję betonu).
  • projekty geotechniczne i hydrotechniczne,
  • monitoring geotechniczny – inklinometry, profilometry, geodezja.

Dysponujemy doświadczoną kadrą inżynierską specjalności geotechnicznej, fundamentowania i hydrotechniczną, co pozwala nam mieć nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania przy wyborze solidnego i profesjonalnego wykonawcy.

Zapraszamy do współpracy!