Projekty

Lista projektów zrealizowanych przez firmę Geo-Ekspert:

2015

 • „Projekt obudowy wykopu budowlanego oraz wzmocnienia fundamentów budynku istniejącego Sądu w Kartuzach zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Kościuszki.” (czerwiec 2015)
 • „Projekt  budowlany przystanku wodnego wraz z przystosowaniem istniejącego nabrzeża rzeki Motława w rejonie ul. Toruńskiej 15 w Gdańsku do lokalizacji przystanku.” (czerwiec 2015)
 •  Ekspertyza techniczna Nabrzeża Pilotowego w Porcie Ustka. (kwiecień 2015)
 •  Projekt Geotechniczny Zbiornika Retencyjnego Siedlec z funkcją przeciwpowodziową w miejscowości Siedlec gmina Otmuchów. (luty 2015)

2014

 • Opinia na temat przyczyn osunięcia muru oporowego stanowiącego zewnętrzną obudowę suchej fosy Szańca Jezuickiego wraz z częścią pasa jezdni ulicy Kolonia Anielinki w Gdańsku. (październik 2014)
 • Projekt wykonawczy naprawy nasypu drogowego, przy budowie drogi gminnej Otomin-Kowale. (październik 2014)
 • Ekspertyza w zakresie sprawdzenia stateczności skarpy wraz z przedstawieniem rozwiązań poprawiających stateczność na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jaśkowa Dolina 73c. (lipiec 2014)
 • Projekt Technologiczny wzmocnienia podłoża gruntowego pod posadzką planowanego pomieszczenia agregatu prądotwórczego w budynku w budynku przepompowni ścieków Załogowa. (lipiec 2014)
 • Projekt bodowlano-wykonawczy remontu oczepu Nabrzeża WOC I w Porcie Gdańsk. (czerwiec 2014)
 • Ekspertyza osiadań podłoża nawierzchni stwierdzonych na najazdach i zjazdach z Obiektów Inżynierskich WD2, WD3, WD4 w ramach zadania „Trasa Sucharskiego. Zadanie I. Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska – węzeł Elbląska. (czerwiec 2014)
 • Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo Tczew odcinek: węzeł A-1 Stanisławie; Tczew (km 104+543,88 – 108+178,95) km 107+619,95 108+178,95 analiza zachowania się nasypu drogowego oraz wytyczne do programu naprawczego. (czerwiec 2014)
 • „Projekt wzmocnienia gruntu w kotłowni bloku nr 1 w Elektrowni Kozienice.”  (kwiecień 2014)
 •  Projekt „Wzmocnienie Gruntu w Kotłowni Bloku Nr 1 i Nr 2” w Elektrowni Kozienice (kwiecień 2014)
 • Opinia geotechniczna dotycząca badań uzupełniających na potrzeby przebudowy budynku Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych na terenie Politechniki Gdańskiej. (marzec 2014)
 • „Projekt   technologiczny zabezpieczenia skarpy przy ul. Leśnej w Redzie.” (luty 2014)
 • „Projekt wykonawczy czasowego zabezpieczenia stateczności dna wykopu przed wyporem oraz ograniczenie napływu wody do podłoża pomiędzy ściankami szczelnymi na budowie Sądu Rejonowego i Okręgowego w Elblągu”. (luty 2014)

2013

 • „Projekt   technologiczny wykonania dalszych  robót rozbiórkowych komór dokowych przy nabrzeżu przemysłowym w Porcie Gdańsk. Część i – docelowe i tymczasowe zabezpieczenie stateczności konstrukcji nabrzeża (ścianki szczelnej) wraz z określeniem etapów prac rozbiórkowych. Część II – obniżenie ciśnienia pod płytą korka.” (luty 2013)
 • „Opinia    geotechniczna dotycząca warunków wykonania ścian szczelinowych głębokiego wykopu Dworca Łódź Fabryczna.” (marzec 2013)
 • „Projekt  wykonawczy wzmocnienia fundamentów budynku przy ulicy Focha 20 w Bydgoszczy.” (kwiecień 2013)
 • „Ekspertyza  techniczna możliwości wykorzystania istniejącego nabrzeża rzeki Motława w rejonie ul. Toruńskiej 15 w Gdańsku, do celów rekreacyjnych, z rozważeniem możliwości cumowania łodzi i kajaków.” (kwiecień 2013)
 • „Projekt  wykonawczy wzmocnienia fundamentów budynku przy ulicy Szkolnej 47A w Bolszewie.” (maj 2013)
 • „Projekt budowlany przystanku wodnego wraz z przystosowaniem istniejącego nabrzeża rzeki Motława w rejonie ul. Toruńskiej 15 w Gdańsku do lokalizacji przystanku.” (sierpień 2013)
 • „Projekt budowlany. Przebudowa oczepu nabrzeża WOC 1  w Porcie Gdańsk, odcinek 0,00m – 566,0 m.” (sierpień 2013)
 • „Posadowienie budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczeń dydaktycznych w  Gdańsku przy ul. Do Studzienki 16A (dz. nr 357/13 obręb 55) Projekt  Budowlany posadowienia budynku i obudowy wykopu.” (sierpień 2013)
 • „Ekspertyza techniczna z dokumentacją geotechniczną dla muru oporowego wzdłuż ulicy Biskupia 19-21 w Gdańsku” (wrzesień 2013)
 • „ FORUM RADUNIA. Zagospodarowanie rejonu Targu Siennego i Rakowego w Gdańsku. Wielofunkcyjny Kompleks Urbanistyczny. Projekt  technologiczny obudowy wykopu roboczego pod płytę fundamentową wraz z jej posadowieniem na mikropalach, w rejonie ul. Hucisko w Gdańsku.” (październik 2013)
 • „ Program funkcjonalno-użytkowy  zabezpieczenie muru oporowego i skarpy wzdłuż ulicy Biskupia 19-21 w Gdańsku.” (październik 2013)
 • „ Projekt wykonawczy zabezpieczenia uskoku naziomu przy istniejącym budynku usługowym nr9 garnizonu kultury na terenie bylych koszar w Gdańsku ul. Słowackiego 23.” (październik 2013)
 • „Budowa Multimodalnej Bazy Kontenerowej na rzece Wiśle w Solcu Kujawskim. Analiza hydrotechniczna możliwości lokalizacji bazy przeładunków kontenerowo-masowych w rejonie Solca Kujawskiego” (październik 2013)

2012

 • „Projekt  Budowlany. Posadowienia stóp fundamentowych pod budowę krytej tryuny na stadionie w Chojnicach przy ul. Mickiewicza.” (styczeń 2012)
 • „Budynek „WARSAW SPIRE” w Warszawie. Instrukcja technologiczna oraz Program Zapewnienia Jakości iniekcji pod podstawami baret.” (luty 2012)
 • „Projekt technologiczny zabezpieczenia przyczółków estakad w ciągu ul. Elbląskiej w Gdańsku.” (kwiecień 2012)
 • „Projekt  Budowlany. Stabilizacja muru oporowego i wykopu roboczego dla części budynku mieszkalnego przy ul. Na Wzgórzu 27 w Gdańsku.” (maj 2012)
 • „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego. Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu. Projekt technologiczny. Projekt zabezpieczenia wykopu ściana z grodzic stalowych wraz żelbetowym korkiem w technologii betonowania podwodnego pod wykonania kanalizacji deszczowej. Tom 2.” (wrzesień 2012)
 • „Projekt  Technologiczny wzmocnienia podłoża gruntowego pod fundamentami budynku mieszkalnego przy ul. Karola Marcinkowskiego 8 we Wrocławiu, za pomocą iniekcji strefowej.” (wrzesień 2012)

2011

 • „Opinia techniczna dotycząca posadowienia budynku filialnego Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Mikołaja e Czapielsku, gm. Kolbudy”. (sierpień 2011)
 • Projekt obudowy i odwodnienia wykopu wraz z oddziaływaniem na środowisko. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy u. Chopina 26a w Sopocie (sierpień 2011)
 • „Budynki mieszkalne w Gdańsku-Brzeźnie przy ul. Młodzieży Polskiej 6. Projekt obudowy wykopu.” (czerwiec 2011)
 • Projekt technologiczny mikropali dla inwestycji: Przebudowa Domu Studenckiego nr 3 Politechniki Gdańskiej, ul. Do Studzienki 32 Gdańsk (czerwiec 2011)
 • „Remont budynku socjalno – technicznego przy hali produkcyjnej firmy SEAKING POLAND LTD. Projekt Wykonawczy posadowienia posadzki budynku.” (maj 2011)
 • Ekspertyza dotycząca posadowienia obiektów dla potrzeb rozbudowy ZPMW Bogdanka. Wzmocnienie posadowienia obiektu nr 101.1. (maj 2011)
 • Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna. Wzmocnienie podłoża pod fundamentami ścian i słupów holu głównego Dworca – projekt wykonawczy (maj 2011)
 • „Remont kościoła pw. Chrystusa Króla w Wielinie. Wzmocnienie posadowienia kościoła i umocnienie skarp grobli ziemnej.” (kwiecień 2011)
 • Ekspertyza z analizą stateczności obudowy dla ekstremalnych obciążeń obudowy kanału zrzutowego oczyszczalni ścieków Dębogórze na odcinku pod przepompownią (kwiecień 2011)
 • Projekt obudowy wykopu. Budynki mieszkalne w Gdańsku-Brzeźnie, przy ul Młodzieży Polskiej 6 (luty 2011 – czerwiec 2011)
 • Projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczenia wykopu z uwzględnieniem obiektów sąsiadujących dla budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu ul. Pkł. Stanisława Dąbka (luty 2011)

2010 i starsze

 • Wzmocnienie posadowienia budynków przy ul. Kreta 3A i 4 w Gdańsku. (październik 2009)
 • Projekt techniczny wzmocnienia posadowienia budynku nr A1.1.9 typu A2 zespołu obiektów mieszkalnych jednorodzinnych w Tuchomiu (maj 2010)
 • Projekt technologiczny ścianki szczelnej zabezpieczającej wykop pod naprawę głęboką powierzchni. Rurociąg pod Obwodnicą Trójmiasta (czerwiec 2010)
 • NOWY PRZEBIEG DROGI KRAJOWEJ NR 1 Z MOSTEM DROGOWYM PRZEZ WISŁĘ W TORUNIU. ETAP I – BUDOWA MOSTU DROGOWEGO WRAZ Z DOJAZDAMI ŁĄCZĄCYMI DROGĘ KRAJOWĄ NR 1 Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 15 I NR 80. ESTAKADA ŻÓŁKIEWSKIEGO EŻ-1, MURY OPOROWE MŻ-2. INSTRUKCJA TECHNOLOGICZNA iniekcji pod podstawami pali Ø 1200 mm i Ø 800 mm.
 • Budowa obejścia m. Nowy Kisielin, łączącego drogi wojewódzkie nr 279 i 282. Wiadukt nad linią kolejową, w ciągu projektowanej obwodnicy miasta Nowy  Kisielin w jej km 1+704,14. Projekt roboczy iniekcji podstaw pali Ø 1000 mm przyczółki wiaduktu kolejowego P1 i P2.