Realizacje

Realizacje

Zakres robótOkres realizacji
oraz miejsca wykonania
Inwestor
Wykonanie mikropali i gwoździ gruntowych na budowie Centrum Forum Radunia w Gdańsku. 2015.07 - w trakcie realizacjiKorporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.
Wykonanie mikropali oraz korka betonowego na budowie budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Grodzkiej w Gdańsku.2015.06 - w trakcie realizacjiINHAUS Sp. z o.o. sp. k.
Wykonanie iniekcji podstaw pali wielkośrednicowych na budowie obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego.2015.04 - w trakcie realizacjiDRAGADOS S.A.
Wykonanie wzmocnienia podłoża pod fundamentami komory rengenowskiej w budynku Laboratorium Spawalnictwa Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.2015.06HARTUNA Sp. z o.o.
Wykonanie mikropali iniekcyjnych dla podtrzymania stóp i ścian fundamentowych hali oraz budynku przy ul Magnackiej w Gdańsku.2015.05ASTE Sp. z o.o.
Wykonanie mikropali w budynku sztuki współczesnej "Łaźnia" w Gdańsku.2015.04Zakład Budowlany RAF-BUD
Wykonanie mikropali na budowie w Gdańsku przy ul. Mariackiej.2015.04
Zabezpieczenie skarpy na terenie Szańca Jezuickiego w Gdańsku.2015.03Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w hali warsztatowej Stoczni Gdańskiej.2015.03Łuktom Sp. z o.o.
Wykonanie iniekcji strefowej pod fundamentami przystanku Kiełpinek na budowie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.2015.02BUDIMEX S.A.
Wykonanie ścianki berlińskiej dla zabezpieczenia parociągu na budowie S8.2015.01Zakladani Staveb S.A.
Zabezpieczenie skarpy w Gdańsku przy ul. Kolonia Anielinki.2014.12 - 2015.01Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych
Wykonanie mikropali pod posadzką przepompowni Załogowa w Gdańsku.2014.12Ecol-Unicon Sp. z o.o.
Wykonanie wzmocnienia podłoża pod płytami nawierzchni betonowej terminalu-na ścieżce jezdnej suwnicy placowej RTG w sektorze A-a.2014.11 -2014.01Gdynia Container Terminal S.A.
Wykonanie wzmocnienia podłoża pod częścią jezdni w ciągu ul. Elbląskiej za pomocą iniekcji niskociśnieniowej2013.04-05
Gdańsk
BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Wykonanie obudowy wykopu pod kanał badawczy i komorę techniczną wraz z kotwionym korkiem podwodnym uszczelniającym dno wykopu oraz mikropali pod fundamentami budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.2014.09 - 2015.01ELWOZ Sp. z o.o.
Wykonanie mikropali pod fundamentami tarasu i schodów budynku Oranżerii Biskupa Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim2014.09Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Budownictwo Ogólne
Wykonanie wzmocnienia podłoża w budynku Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych Politechniki Gdańskiej.2014.07-2014.11Hartuna Sp. z o.o.
Wykonanie posadowienia w postaci kotwionego, podwodnego, żelbetowego korka pod fundament maszyny.2014.06-2014.07Przedsiębiorstwo Cemet LTD. Sp. z o.o.
Wzmocnienie podłoża pod stopami w budynku IPN w Gdańsku.2014.06-2014.07Hartuna Sp. z o.o.
Wzmocnienie gruntu pod fundamentami oraz podbicie fundamentów pałacu w Komierowie.2014.05-2014.12INI Komierowski sp.j.
Wykonawcę zabezpieczenia istniejącej skarpy gruntowej w Redzie, przy ul. Leśnej. Zakres prac, obejmował wykonanie gwoździowania skarpy oraz ułożenie geokraty na powierzchni skarpy.2014.03-05
Reda
MAT-BUD RUMIA Sp. z o.o.
z siedzibą: w 84-230 Rumi, ul. Dąbrowskiego 147
Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy zbiorniku wody pitnej „Sobieski 1” za pomocą 168mb gwoździ gruntowych i 60m2 powłoki torkretowej2014.03
Gdańsk
HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.
ul. Płocka 18
87-800 Włocławek
Wykonanie 137 szt. mikropali iniekcyjnych na budowie Laboratorium Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej2014.03-2014.05
Gdańsk
Hartuna Sp. z o.o.
Sp. Jawna
ul. Drogowców 2
83-250 Skarszewy
Wykonanie zabezpieczenia fundamentów budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja za pomocą iniekcji niskociśnieniowej2014.02-04
Świnoujście
KELLER Polska sp. z o.o. Oddział Gdynia ul. Rdestowa 51a 81-577 Gdynia
Wykonanie kotew gruntowych stanowiących zakotwienie ścianki szczelnej obudowy wykopu roboczego pod przejście podziemne, dla inwestycji Zagospodarowanie rejonu Targu Siennego i Rakowego w Gdańsku2014.02
Gdańsk
Awbud Spółka Akcyjna 42-440 Ogrodzieniec, Fugasówka, ul. Reja 4
Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia wykopu przy fundamentach budynku nr 9 na terenie byłych Koszar w Gdańsku przy ul. Słowackiego 232014.01
Gdańsk
BAUHAUS Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 19 81-815 Sopot
Wzmocnienie i uszczelnienie uszkodzonego fragmentu ściany odwodnej nabrzeża Helskie I na odcinku kolizji promu Stena Spirit przez wykonanie wysokociśnieniowej iniekcji cementowej ,,jet-grouting” oraz wykonanie cementowej niskociśnieniowej iniekcji strefowej.2013.03-05
Gdynia
Przedsiębiorstwem Robót Podwodnych i Hydrotechnicznych „MARINEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 606/610,
Wzmocnienia posadowienia ściany ogniowej w budynku przy ul. Marynarki Polskiej 55e w Gdańsku poprzez wykonanie mikropali2013.11

Gdańsk
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lema” spółka jawna Tysler Leszek, Pomirski Mariusz ul. Bażyńskiego 32, 80-309 Gdańsk
Wykonanie ścianki oporowej „Berlinki”, stanowiącej szalunek dla ściany budynku i muru oporowego w budynku w Sopocie przy ul. Słowackiego 142013.08-09
Sopot
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe KOMBUD Sp. z o.o., 83-110 Tczew, ul. Gdańska 33
Wykonanie wzmocnienia podłoża pod fundamentami budynku Żłobka nr 7 za pomocą 388mb zbrojonych kolumn iniekcyjnych i iniekcji niskociśnieniowej2013.08-09
Gdańsk
TYM-BUD Zakład Remontowo- Budowlany Waldemar Tymoszewski
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdański
Wykonanie uszczelnienia obudowy wykopu Puro Hotel2013.10-2014.01
Gdańsk
ALLCON Budownictwo
ul. Łużycka 6
81-537 Gdynia
Wykonanie pośredniego posadowienia szybu windy (mikropale)dla potrzeb realizacji przebudowy wnętrz kamienicy w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 18-192013.12-2014.01
Gdaśnk
MIELLE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Borkowo ul. Klasyczna 2/2, 80-180 Gdańsk
Wykonanie obudowy ,,berlińskiej” wraz z wykonaniem mikropali kotwiących obudowę wykopu, przy przyczółku wiaduktu Hucisko. Inwestycja dotycząca Zagospodarowanie rejonu Targu Siennego i Rakowego w Gdańsku2013.11
Gdańsk
Awbud Spółka Akcyjna 42-440 Ogrodzieniec, Fugasówka, ul. Reja 4
Wykonanie ok. 150mb torkretowej obudowy berlińskiej dla zabezpieczenia wykopu pod budynek usługowy przy ul. Wileńskiej 202013.05-06
Bydgoszcz
POL-AZJA LingLing Kujawska
ul. Jana Pawła II 73
86-031 Osielsko
Wykonanie obudowy wykopu z kolumn DSM wraz z podwodnym korkiem żelbetowym dla potrzeb budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sopocie przy ul. Chopina 26B2013.06-09
Sopot
CNTI Zbigniew Czajka
ul. Chopina 26B
81-782 Sopot
Wykonanie mikropali gruntowych pod przebudowywany budynek Lokalnego Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Dobra 8A i BZakład Budowlany RAF-BUD Rafał Rasielewski
oś. Wybickiego 10/18
83-300 Kartuzy
Wykonanie iniekcji podstaw 64szt. pali wielkośrednicowych 1000mm w ramach budowy obwodnicy Szczuczyna2013.01-05
Szczuczyn
MP TEAM Sp. z o.o.
ul. Karmelicka 60
31-128 Kraków
Wykonanie iniekcji podstaw 24szt. pali wielkośrednicowych 1500mm dla posadowienia mostu nad rzeką Wełną2013.02-05
Wągrowiec
MP TEAM Sp. z o.o.
ul. Karmelicka 60
31-128 Kraków
Wykonanie iniekcji pobocznic 15szt. pali wielkośrednicowych dla posadowienia kładki pieszo-rowerowej2013.09
Katowice
ENERGOPOL SZCZECIN S.A.
ul. Floriana 9/13
70-646 Szczecin
Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej pod fundamentem ściany
Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie
2013.11-12
Olsztyn
Przedsiębiorstwo Budowlane „Skorłutowski” sp. j. Jerzy i Ewa Skorłutowscy ul. Gietkowska 9c/1 10-170 Olsztyn
Wykonanie 832mb mikropali dla wzmocnienie posadowienia budynku przy ul. Focha 202013.04-06
Bydgoszcz
DEKPOL Sp. z o.o.
ul. Gajowa 31
83-251 Pińczyn
Wykonanie 540 mb gwoździ gruntowych dla zabezpieczenia osuwiska zbocza drogi obwodowej Zbiornika Wodnego Elektrowni Żarnowiec2013.09
Czymanowo
MC-Constraction
u. Nad Stawem 7
80-454 Gdańsk
Wykonanie 336mb kotew gruntowych dla zabezpieczenia ścianek szczelnych gródź na wale zbiornika przeciwpowodziowego2013.08
Nysa
ZAKLADANI STAVEB
ul. Cybernetyków 9
01-677 Warszawa
Wykonanie 255mb drenów wierconych DN110 w ramach budowy „Pomorskiej Kolei Metropolitalnej”2013.12
Gdańsk
INGEO Sp. z o.o.
ul. Kopernika 78
81-456 Gdynia
Wykonanie 240mb mikropali dla posadowienia kładek pieszo-jezdnych nad rzeką Cedron2013.07-08
Wejherowo
MOST Sp. z o.o. ul. Kujawska 51A 81-862 Sopot
Wykonanie 214mb mikropali dla posadowienia wież antenowych systemu „RIS Dolnej Odry”2013.11

Szczecin, Ognica, Siadło Górne
PERISKAL cvba Brendabaan 451 2990 Wuustwezel, Belgium
Wykonanie 29 szt. mikropali pod przebudowywany budynek Lokalnego Centrum Kultury Gdańsk ul. Dobra 8A i B2013.03–04
Gdańsk
RAF-BUD Rafał Wasielewski
Osiedle Wybickiego 10/18
83-300 Kartuzy
Wykonanie 13,1mb przewiertów rdzeniowych DN65 dla odwodnienia studni wodociągowych na terenie Nabrzeża Holenderskiego2013.11
Gdynia
Przedsiębiorstwo Portowe SIEĆ Sp. z o.o.
ul. Rotterdamska 7
81-337 Gdynia
Wykonania wzmocnienia podłoża pod częścią fundamentów Audytorium Novum na terenie Politechniki Gdańskiej za pomocą iniekcji niskociśnieniowej2013.09
Gdańsk
MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18 96-100 Skierniewice
Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Lipce. Wzmocnienie podłoża gruntowego /Posadowienie posadzek poprzez wykonanie mikropali o łącznej długości 2711mb.2013.03-05
Gdańsk
PPHU MARBUD
Ryszard Marcinkiewicz
ul. Morska 147,
81-206 Gdynia
Wykonanie obudowy wykopu
zbiorników podziemnych
przy pomocy ścianki szczelnej PCV
2012.03-2012.04
Sopot
Z.O. M.J. Mieczysław Jereczek
ul. Szeroka 18
83-424 Lipusz
Wykonanie ok. 4500 mb mikropali
Na budowie szkoły Łacińskiej w Malborku
2012.09-2013.06
Malbork
F.U.-H. LEMAR W&M Hartuna
Sp. Jawna
ul. Drogowców 2
83-250 Skarszewy
Wykonanie stabilizacji skarpy
kanału Elektrowni Wodnej Gródek
2012.03-2012.07
Gródek
Elektrownie Wodne Sp. z o.o.
Samociążek 92
86-010 Koronowo
Wykonanie iniekcji strefowej pod budowlą piętrzącą
zbiornika Srebrzysko
2012.04
Gdańsk
P.W. Elgrunt Sp. z o.o.
ul. Starochwaszczyńska 64
81-571 Gdynia
Wykonanie 200 szt. kotew iniekcyjnych na budowie kompleksu
Marina II, Marina III
2012.01-2012.03
Gdańsk Jelitkowo
NDI S.A.
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot
Wykonanie iniekcji pod podstawami
Baret na budowie Warsaw Spire
2012.03-2013.08
Warszawa
GHELAMCO POLAND Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Wykonanie 20 szt. mikropali
w ramach przebudowy wieży do skoków na Weterplatte
2012.09
Z.R.B. TYM-BUD
Waldemar Tymoszewski
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdański