Monitoring geotechniczny

Monitoring geotechniczny Gdańsk

Prowadzimy precyzyjny monitoring osiadania i deformacji podłoża obiektów, dróg, nasypów.

Wykorzystywane przez nas metody pomiarowe pozwalają na pomiar odkształceń pionowych i poziomych.

Poza pomiarami przy użyciu inklinometrów i profilometrów wykonujemy także projekty monitoringu i wykonujemy sieć pomiarową w terenie:

  • Kolumny inklino-metryczne
  • Rury profilo-metryczne
  • Piezometry

Analiza i prognoza osiadań – w oparciu o wiedzę i doświadczenie dr inż Grzegorza Horodeckiego na podstawie wyników monitoringu wykonujemy ekspertyzy i prognozy zachowania obiektów. 

Napisz do nas