Wykonawstwo

Wzmacnianie fundamentów gdańsk

Prace nasze wykonujemy przy użyciu maszyn małogabarytowych, a więc wszędzie tam, gdzie nie może być zastosowany ciężki sprzęt np. w piwnicach, na zadrzewionym zboczu, w trudno dostępnych miejscach między budynkami itp.
W okresie naszej działalności zrealizowaliśmy szereg nowatorskich rozwiązań w dziedzinie geotechniki opartych o nowoczesne technologie.
Są to między innymi: 

Wzmocnienie podłoża gruntowego niskociśnieniową iniekcją zagęszczającą (rozpychającą) tzw. Compaction Grouting.

Kompensacja osiadań istniejących obiektów lub poprawa parametrów technicznych podłoża gruntowego niskociśnieniową iniekcją rozrywającą typu Soilfrac.

Wzmocnienie podłoża strefową niskociśnieniową iniekcją penetrującą (klasyczną) z zastosowaniem – stosownie do potrzeb – różnych mediów iniekcyjnych (cementowego, silikatowego, żywicznego).

Fundamentowanie na różnego typu mikropalach – przeprowadzamy optymalizację rozwiązania projektowego stosownie do wielkości obciążeń i warunków gruntowych. W razie potrzeby wykonujemy mikropale z poszerzoną głowicą bezpośrednio pod fundamentem.

Obudowy wykopów w wodzie gruntowej – różnej konstrukcji w tym wykonanie przesłony w dnie w postaci kotwionego „korka”.

Kotwienie obudów wykopów kotwami tymczasowymi wykonywane również z pontonu. Wykonujemy kotwy, które nie stanowią przeszkody dla  ew. prac związanych z tworzeniem infrastruktury miejskiej w ulicach.

Gwoździowanie skarp kotwami tymczasowymi lub docelowymi (różnego typu).

  • Brentowska Brama

Fundamentowanie na kolumnach betonowych Ø1200mm w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

  • Przebudowa kina Neptun pod hotel „Hilton” ul. Długa w Gdańsku

Obniżanie poziomu posadowienia obiektów zmodernizowaną metodą podbijania fundamentów bezpieczną dla obiektów zabytkowych (z tymczasowym poparciem ścian dostosowanym do ich obciążeń).

Zwiększenie nośności istniejących i realizowanych pali wielkośrednicowych

Usuwanie awarii  różnych obiektów w tym hydrotechnicznych w systemie „zaprojektuj i wykonaj”.

 

Napisz do nas